Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel e-shopu vedeném na stránkách www.zetymi.cz společnost ZETYMI s.r.o., IČO 17582971, se sídlem Karla Steinera 875/26, Skvrňany, 318 00 Plzeň, zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění vzájemných práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je ZETYMI s.r.o., IČO 17582971, se sídlem Karla Steinera 875/26, Skvrňany, 318 00 Plzeň (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@zetymi.cz, tel.: +420 736 752 066;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.zetymi.cz.

2. Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil - např. vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa;
 2. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 3. informace související s vaším nákupem, nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 4. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje, které byly Správci poskytnuty prostřednictvím webových stránekwww.zetymi.cz, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje může Správce využít pro následující účely:
 1. správu našich webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 3. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 4. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 5. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 6. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 7. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 8. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 9. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 10. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 11. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
 12. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete. Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
 • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@zetymi.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.zetymi.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 3. 10. 2022